Dansk

IAHP

The institutes for the achievement of human potential (IAHP) / "Doman metoden" :

Mange forældre oplever at hjælpen til det hjerneskadede og udviklingshæmmede barn ofte er meget teoretisk. Hvad siger scanningen? Skal vi prøve medicin? Hvad siger psykologen? Hvad fortæller en test? Hvad med diagnose? 

De klassiske diagnoser henviser altid til skadens symptomer. Vi mener at det vigtigste spørgsmål må være : er skaden i hjernen? Er den det , må behandlingen også rettes mod hjernen og ikke mod symptomerne.

Fælles for børn med så forskellige diagnoser som spastisk lammelse og epilepsi er , at skaden sidder i hjernen og ikke i den eller de kropsdele , hvor man kan se at barnet er anderledes.

Filosofien bag den amerikanske metode, IAHP-metoden er at optræne de raske områder i hjernen til overtage de funktioner, den skadede del af hjernen ikke kan klare. De funktioner, der optrænes, er eksempelvis at krybe, kravle, stå, gå, løbe, tale, læse, samt at fungere normalt socialt.

En hjerne består af mange millioner hjerneceller. Forskere verden over har påvist, at man kun udnytter en forsvindende lille del af disse hjerneceller. Der er således masser af uudnyttede hjerneceller at få aktiveret.

Den målrettede optræning efter IAHP metoden, foregår efter et individuelt program, som er skræddersyet til det enkelte hjerneskadede barn.

 Det amerikanske institut foretager en nøje evaluering af barnet, og tilrettelægger barnets optræningsprogram herefter. Er der eksempelvis tale om et barn, som har en normal pupilreaktion, men som ikke har synskompetencer, udover, at barnet kan se lys og mørke, vil barnets synsprogram typisk komme til at bestå af intensiv stimulering af barnets evne til at se lys og mørke samt af barnets evne til at se sort/hvide figurer, idet de sort/hvide figurer er én sværhedsgrad over evnen til at se lys/mørke. 

På samme måde tilrettelægges barnets øvrige delprogrammer, herunder barnets motoriske delprogram.

En stor del af IAHP´s program går ud på at indøve barnets evne til at bevæge sig i krydsmønster.Dette organiserer hjernen , om den måtte være dybt skadet eller bare mildt skadet…Der findes programmer og øvelser for alle skader.

Man får justeret barnets program hver 6.-9. måned efter behov. Det er op til hvert enkelt familie at vurdere, hvor meget man ønsker at træne. Nogle vælger kun at træne i hverdagen, andre træner også i weekenden. For at opnå størst gevinst er det vigtigt, at barnet trænes meget målrettet, da hjernen skal påvirkes intenst, og det gøres ved at gentage øvelserne igen og igen.

 Raske børn opsøger selv stimulation af deres sanser , og de gør det hele dagen , fra de står op til de falder udmattede i søvn. Via leg og konstant bevægelse sørger det raske barn selv for den neurologiske udvikling.

Det hjerneskadede barn har imidlertid ikke altid samme muligheder og skal derfor via et program efterligne det raske barns udviklingsmønster.

Vi har erfaret at tiden er det hjerneskadede barns største fjende , fordi det sammenlignet med det raske barn , hvis hjerne galloperer derudaf , bliver dårligere og dårligere.

Vores erfaring er imidlertid at hjernens udviklingstempo kan sættes op.

 Faktum er, at der findes børn, som har fået bortopereret den ene hjernehalvdel, og som har et fuldstændig normalt liv! For disse børn har den raske hjernehalvdel således overtaget den bortopererede hjernehalvdels funktioner. Det siger lidt om, hvor store muligheder der rent faktisk er. (Kilde Hjerneaktiv.dk og Hjernebarnet.dk) 

 Se også WWW.IAHP.ORG